Container denna helg 23:e och 24:e April – uppmaning!

I helgen kommer att finnas container för grovsopor mellan 10 och 15. Vi förväntar oss att man tar chansen att även slänga eller plocka undan de saker som ligger i gångar m.m i källaren. I källarutrymmena skall det enbart stå cyklar och barnvagnar på anvisade platser. Övriga saker […]

Skadegörelse på kodlås till tvättstugan

Kodlåset in till tvättstugan har rivits bort. Det är felanmält och hjälp är på väg. Tillsvidare får man gå in genom dörren på baksidan av samma hus med sin “blipp”. På så sätt kommer man in till tvättstugan ändå om man har tvättid. //Styrelsen

Påminnelse – byte av portkod!

Den 16:e mars kommer alla portkoder bytas. Alla skall ha fått den nya koden i brevlådan. Notera gärna koden innan ni går hemifrån den 16:e för att undvika att ni blir utelåsta. //Styrelsen

Nominera förtroendevalda till brf Kälkbacken 1

Hej grannar!  Snart är det dags för föreningens årsstämma och det har blivit dags att nominera medlemmar till vår styrelse. Valberedningen välkomnar alla nomineringar. Känner du någon som skulle passa att arbeta i vår styrelse eller är du själv intresserad?  En bostadsrättsförening är beroende av engagerade medlemmar för […]

Information gällande skyddsrum

Hej boende i BRF Kälkbacken 1, Med anledning av vad som just nu sker i vår omvärld vill vi som styrelse ge den praktiska information vi har till alla våra boende. I föreningens två huskroppar finns 2 skyddsrum (tillgängliga från Isgränd 5 och 15) som vi som fastighetsägare […]

Kortare strömbrott 1:a februari – nytt datum!

Ellevio kommer att byta elmätare och detta sker den 1:a februari mellan 13:00 och 15:00. Själva arbetet tar ca 30 min och innebär ett kortare strömavbrott. Ni kan också läsa mer om den nya smarta elmätaren och varför man genomför elmätarbytet på www.ellevio.se/elmatarbyte

Påminnelse-Erbjudande från Markishuset!

Nu när fasadrenoveringen av vår BRF klar, och bägge husen har åter fått sin forna glans med den fasadfärg som den hade vid byggandet 1951, och för att vår fasad ska hålla och vara så fin som möjligt i många år framåt så har styrelsen beslutat att inget […]