Container planerad den 16-17:e januari

Helgen den 16:e och den 17:e januari mellan 10:00 och 15:00 kommer det att finnas en container för framförallt gamla julgranar på gaveln vid Isgränd 9. Observera: att containern är INTE för elektronik eller miljöfarligt avfall.

Uppdatering källarinbrott

Styrelsen har sett till att omprogrammera de låskolvar som finns i alla källarutrymmen i fastigheten. Vi hoppas nu att vi slipper fler inbrott. Det är dock fortfarande viktigt att vara vaksam på om obehöriga vistas i våra lokaler och att se till att stänga dörrar efter sig. Vid […]

Nabo – ny ekonomisk förvaltare

Från och med den 1:a januari kommer föreningen att ha en ny ekonomisk förvaltare. Detta innebär att avgifts- och hyresavier från Nabo kommer att komma i brevlådan inom kort. Redan nu kan alla medlemmar logga in i Nabos portal och se avierna. https://nabo.se/ För frågor kontakta Nabo direkt. […]

Källarinbrott

På väldigt kort tid har det varit flera källarinbrott på Isgränd 5. Det är därför mycket viktigt att vi alla hjälps åt. Var uppmärksam, släpp inte in obehöriga och se till att stänga dörrar till fastigheten ordentligt. Styrelsen håller på att titta på att höja säkerheten på ett […]

Planerad OVK

Imorgon 25/11 kommer alla boende få information kring planerad OVK – Obligatorisk ventilationskontroll i brevlådan. Det är extremt viktigt att alla tar till sig informationen gällande när tillträde behövs göras i just ER lägenhet. Detta då vi för att få godkänt behöver göra mätningarna i alla lägenheter. Anledningen […]

Skyltar på våra bakgårdar

Vi har fått frågor till styrelsen om dessa innebär att det nu är förbjudet att vara på gräsmattorna och gårdarna med sin hund. Så är det självklart inte! Vi har dock upplevt ett problem med att alla som rastar sina hundar på gårdarna inte plockar upp efter sig. […]

Nytt datum för Container!

På grund av att containern uteblev helgen den 19:e -20:e september har vi nu bokat den till den 26:e-27:e oktober. Vi håller tummarna för att den dyker upp den här helgen.

Ny hemsida!

Kälkbacken 1 ett har en ny hemsida med adressen nya.kalkbacken1.se. Använder man den gamla adressen kommer man ändå att hamna på den nya sidan. Vi önskar er välkomna till den nya sidan!