Föreningslokalen

Allmänna regler

Alla boende i BRF Kälkbacken 1 är välkomna att boka lokalen.

Vår föreningslokalen finns på gaveln vid Isgränd 17. 

Här hittar du information och ordningsregler.

Lokalen går dels att hyra till kalas och evenemang dels till övernattning. Lokalen är avsedd för mindre fester/sammankomster för max 30 personer, enligt brandstadgan.

Bokning sker via bokningssystemet i tvättstugan eller på:

Klicka på bilden

Endast medlemmar i föreningen samt hyresgäster till bostad får hyra föreningslokalen. Betalning görs i anslutning till att lokalen bokas och kopia på kvitto skickas direkt till bokning@kalkbacken1.se..

När bokningsansvarig fått kvittokopian är bokningen konfirmerad. Inbetalning görs till SHB 6000 867 289 678. Märk betalningen “föreningslokal + efternamn”. Skicka en kvittokopia till bokning@kalkbacken1.se. När bokningsansvarig fått kvittokopian är bokningen är konfirmerad. Lokalen kostar 300 kr per dygn och får hyras max 3 dagar i sträck. Städning ingår ej. Obs! Var noga med att betala in korrekt belopp. Vid felaktigt inbetalt belopp dras 100.- i administrativ avgift.

Vill hyresgästen anlita städning finns förslagsvis SMARTA städ att anlita för ändamålet. Telnr: 08-660 02 60.

Avbokning måste ske senast 4 dagar innan. Vid sen avbokning debiteras hyresgästen hela summan.  Vid avbokning kontakta bokning@kalkbacken1.se så att vi kan arrangera återbetalning.

När du har bokat lokalen och betalat avgiften använder du sen för att komma in i lokalen din ”Blipp” (samma som till tvättstugan)

Efter avslutad användning ska möbler eller annan utrustning ställas i ordning.

Vid bristfällig städning av lokalen debiteras hyresgästen 1500 SEK.

Rökning är inte tillåten i lokalen, och ej heller i anslutning till/precis utanför.

Eventuella skador på lokalen eller av föreningen ägda inventarier skall ersättas och rapporteras av den som hyrt lokalen.

Det är inte tillåtet att ha husdjur i lokalen.

Tider

Hyresgästen har tillgång till lokalen från KL: 12.00 dagen man bokat och till och med KL:11:59 dagen efter.

Ansvarig person ser till att lokalen är utrymd och dörren låst.

Viktigt! KL 22.00-08.00 ska det vara tyst i och utanför lokalen, för att inte störa andra boende i intilliggande lägenheter.

Föreningslokalen är belägen under en lägenhet. Den som hyr lokalen måste ovillkorligen respektera att det finns andra medlemmar/närboende och att tidsangivelserna ovan är till för att ingen i föreningen skall störas.

Brf Kalkbacken1 tillhandahåller följande:

I föreningslokalen finns bäddar, samt kuddar och täcken till 4 pers.

WIFI finns i lokalen. Välj Styrelsen 5G. Lösenord: isgrand2019.

Rengöringsmedel och städartiklar så som dammsugare, mopp, disktrasor, diskborste, diskmedel och maskindiskmedel.

Lakan och handdukar medtages själv av hyresgästen, även förbrukningsvaror så som toalettpapper.