Vanliga frågor

Vanliga frågor från boende i föreningen

Här svarar vi på frågor vi får från boende i föreningen. Om du inte hittar svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Kontakt och felanmälningar

 • Jag har tappat min hyresavi, hur får jag en ny?

Kontakta SBC:s hyresavdelning.

 • Hur vet jag vad min försäkring täcker?

Hemförsäkring tecknas av dig som privatperson och inte av föreningen, kontakta för ditt försäkringsbolag.

 • Var felanmäler man trasig tvättmaskin?

Om det gäller tvättmaskinen i föreningens tvättstuga felanmäls detta till ADB. Om tvättmaskinen finns i din lägenhet är den inte BRF:s ansvar och du måste själv åtgärda felet.

 • Jag har haft inbrott i förrådet, vad gör jag?

Polisanmäl händelsen.

 • Min granne spelar hög musik/bygger om dagtid, kan jag klaga på det och i så fall till vem?

Det är tillåtet att göra saker som låter mycket fram till kl 22 på kvällen. Innan dess kan du endast framföra klagomål direkt till grannen i fråga. Efter kl 22 kan du kontakta Störningsjouren. 

 • Jag har låst mig ute, vad gör jag? Har BRF en kopia på min nyckel?

Kontakta valfri låssmed, BRF har inte kopior på några lägenhetsnycklar.

 • Var ringer jag när porten/koden/trapphusbelysningen inte funkar?

ADB.

 • Jag har strömavbrott, hur vet jag om det gäller hela området?

Först bör du titta ut genom fönstret för att se om det är släckt i flera lägenheter runt omkring. Om så är fallet kan du kontakta Fortum som äger elnätet i Stockholm. Gäller strömavbrottet bara din lägenhet ska du se till att det inte gått en propp i proppskåpet som sitter i hallen.

 • Hur byter jag namnet på min ytterdörr?

Kontakta ADB.

Klicka här för att se alla kontaktuppgifter.

Rättigheter och skyldigheter som boende

 • Vilket lägenhetsnummer har jag? Föreningens och skatteverkets är ju olika.

Föreningens lägenhetsnummer står på ditt kontrakt eller på utsidan av din ytterdörr. Skatteverkets lägenhetsnummer finns på anslagstavlan i trapphuset. Här finns information om hur Lantmäteriets lägenhetsnummer fungerar. 

 • Vilka regler gäller mig som är hyresgäst?

Samma regler gäller för bostadsrättsägare och hyresgäster, med skillnaden att hyresgäster inte får rösta på årsmötena.

 • Får jag vara med på föreningsmötena?

Varje år hålls ett årsmöte där man väljer en styrelse. Styrelsen ses sedan under året för att sköta föreningens verksamhet. Det är inte tillåtet att delta i dessa möten om man inte tillhör styrelsen.

 • Vad får jag bygga om i min lägenhet? Och vad får jag som hyresgäst bygga om/göra?

Som bostadsrättsägare får du göra mindre renoveringar och ombyggnader men alla större byggprojekt måste godkännas av styrelsen. Som hyresrätt får du inte göra några ombyggnationer. Kontakta istället styrelsen om det är något som behöver åtgärdas i din lägenhet.

Renovering och underhåll

 • Jag har inte möjlighet att köra grovsopor till tippen, vad gör jag?

Cirka tre helger per år beställs en container för grovsopor som alla boende får använda.

 • Hur vet jag vad BRF ska renovera nästa gång, när och hur vet jag att hantverkarna är klara i min lägenhet?

Vi uppdaterar löpande hemsidan med våra kommande projekt och informerar också på årsmötena vad som är på gång. Hantverkarna är klara i din lägenhet när du får tillbaka din nyckel eller om annat meddelas.

 • Vad gör jag om jag blir bestulen när en hantverkare har min lägenhetsnyckel?

Polisanmäl händelsen och meddela styrelsen om hantverkaren är anställd av föreningen.

 • Jag vill inte lämna ut min nyckel, vad gör jag?

Då kan du meddela hantverkarna om att du är hemma när arbetet ska genomföras. De projekt som genomförs där hantverkarna måste komma in i lägenheten är sådana som föreningen måste genomföra enligt lag och det går därför inte att som boende inte ge hantverkarna tillträde.